Share

» :: جزوه اصول و فنون مذاکره
جزوه اصول، فنون و تکنیک های مذاکره
جزوه ارائه شده در تدریس اصول مذاکره شرکت های بزرگ ایران
آموزش نکات و تکنیک هایی که در تمامی مذاکرات طول زندگی به آنها نیاز داریم
خرید و دانلود محصول

1396/05/01
فن مذاکره , اصول مذاکره , تکنیک مذاکره , مصاحبه , جلسه , زبان بدن , فن بیان